Startovní číslo Jiřího Prskavce

Výtěžek aukce obdrží:

Startovní číslo Jiřího Prskavce
Ukončeno22. 11. 2023

Vítěz aukce

825 Kč
Autor aukce:
Těhotnej kuchař
Založeno:10/29/2023

Jiří Prskavec – podepsané startovní číslo z Evropských her (závod hlídek). Tato aukce je součástí #aukceroku, kterou pořádá Těhotnej kuchař. V ní se draží podepsané sportovní relikvie a veškerý výtěžek jde na zajištění provozu Dětského centra Milovice a Nadace Via.

Komu v aukci pomůžeme

Dětské centrum Milovice, p.o.

Hlavní činností je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým. Za tím účelem poskytuje dětské centrum těmto dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, ošetřovatelskou, psychologickou a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte, včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné potřebné péče a pomoci.

Profil organizace

Historie příhozů

(12)
  • 1
  • 2

Mohlo by vás také zajímat

Nebyly nalezeny žádné aukce

Jste firma?

DOBROBOT je řešení pro odpovědné firmy, které podporují neziskové organizace v Česku.

Jste nezisková organizace?

Pomůžeme vám získat finanční prostředky na pokrytí vaší činnosti.