Dětské centrum Milovice, p.o.

Číslo účtu:(600626584/0600)
http://www.dcmilovice.cz/

Bio:

Hlavní činností je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým. Za tím účelem poskytuje dětské centrum těmto dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, ošetřovatelskou, psychologickou a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte, včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné potřebné péče a pomoci.

Námi uspořádané aukce:0
Z našich aukcí jsme již vybrali:0 Kč
Aukce pro nás od ostatních:8
Z aukcí od druhých jsme již obdrželi:36 325 Kč

Organizované aukce