Spolek pro umění a sběratelství

Bio:

Spolek pro umění a sběratelství je nezisková organizace, která se snaží o záchranu cenných sbírek z různých oblastí sběratelství, podporuje budování sbírek, mladé umělce a pečuje o dědictví po autorech a sběratelích, kteří neměli to štěstí a nemohli své dílo někomu předat.

Established auctions:1
Sum raised in my auctions:0 Kč
Winning auctions:0
Total sum from winning auctions:0 Kč