Bio:

Provázíme děti a mladé lidi, kteří se ve svých životech cítí někdy ztraceni, zmateni nebo zraněni. S čím se na nás klienti/ky obrací? - Rodinné vztahy: Mnoho klientů/ek hledá podporu při řešení konfliktů v rodině, rozvodových situacích nebo dalších problémech v rodině. - Školní stres a problémy: Děti a mladí lidé se často setkávají s tlakem ve škole, šikanou, obtížemi s učením nebo nízkým sebevědomím. - Emocionální a psychické zdraví: Klienti/ky se na nás obrací s úzkostí, depresemi, stresovými situacemi nebo potřebou porozumět svým emocím. - Sociální izolace: Někteří mladí lidé se cítí osamělí nebo mají problémy s navazováním vztahů s vrstevníky. - Závislosti: Pomáháme klientům/kám, kteří se potýkají s látkovými i nelátkovými závislostmi. - Sexuální identita a orientace: Mladí lidé hledají podporu při objevování své sexuální identity, přijímání sebe samých a řešení otázek týkajících se sexuality. - Zneužívání a násilí: Pomáháme klientům/kám, kteří prošli fyzickým, emocionálním nebo sexuálním zneužíváním. Nabízíme bezpečné místo pro sdílení jejich zkušeností. - Dospívání a změny: Mladí lidé se potýkají s mnoha změnami v období dospívání. Snažíme se jim pomoci porozumět těmto změnám a zvládat je. - Samostatnost a životní dovednosti: Klienti/ky se zajímají o to, jak se stát samostatnými, jak zvládat finance, hledat práci a řešit každodenní situace.

Auctions arranged by us:0
Sum we have already raised in our auctions:0 Kč
Auctions for us from others:10
Sum we have already received from other auctions:13 000 Kč

Organized auctions