Bonanza Vendolí, z. ú.

https://osbonanza.cz/

Bio:

Bonanza Vendolí, z.ú. je nestátní nezisková organizace, která na území bývalého okresu Svitavy již 19 let poskytuje sociální pomoc ohroženým rodinám a dětem. Máme dvě registrované služby - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Nízkoprahové služby jsou realizovány ve dvou pobočkách – jedna je na největším místním sídlišti ve Svitavách a druhá na venkovském statku v příjemném respektujícím prostředí ve Vendolí. V rámci spolupráce s rodinou a dětmi naplňujeme jejich potřeby, vedeme je k přijetí zodpovědnosti a způsobu života, který je společností vnímán jako běžný a celkově k nezávislosti na sociálním systému. Pořádáme jarní i letní příměstské i pobytové tábory, dále také preventivní programy pro školy i školky a akce komunitního i edukačního charakteru (Sv. Martin, Ukliďme Česko, Dětský den, Vánoční Jarmark, apod.). Naší specifikací v rámci sociální práci jsou resocializační programy pro rodiny s dětmi z nepříznivého sociálního prostředí zaměřující se na nácvik sociálních a rodičovských kompetencí. Dále také práce pomocí metody Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, ve kterém je naše středisko jedinečné jak v okolí, tak v celorepublikovém měřítku.

Auctions arranged by us:0
Sum we have already raised in our auctions:0 Kč
Auctions for us from others:3
Sum we have already received from other auctions:0 Kč

Organized auctions